Brudd i forhandlingene. Disse kan bli tatt ut i streik