Måtte gjere tiltak etter at arbeid med Sotrasambandet førte til forureining i sjøen