Én fører fikk ikke kjøre videre, og tre måtte sikre lasten bedre