Rykka ut til mogeleg brann i bustadblokk. Det viste seg å vera eit pulverapparat som var utløyst