Vegvesenet varslar motsegn mot bybane og kollektivfelt