«Fjordbyen» i Øygarden tar form

  • Den nye «fjordstien» skal binde sammen øst og vestsiden på Rong, og gjøre det mulig å enkelt ta seg frem til fots og med sykkel mellom de ulike tjenestene og servicetilbudene. Illustrasjonen viser stien mellom Tjødabakken og Ternholmvegen. FOTO: Multiconsult