For femten år sidan tok flammene eit endå større område