Meiner hurtigbåt frå Sotra til Bergen kan vera samfunnsnyttig

  • Rådmann Steinar Nesse i Fjell er ei av røystene som no sluttar seg til tanken om ei hurtigbåtrute til og frå Sotra. FOTO: Karstein Sæverås (arkiv)