Landar truleg på 38 kroner kvar veg

  • Arbeidet med reguleringsplanen for Sotrasambandet skjer i regi av Statens vegvesen med Magnus Natås som prosjektleiar, i samarbeid med kommunane Bergen og Fjell, der Willy Sørensen leiar det administrative arbeidet i sistnemnde kommune. I bakgrunnen ordførar Eli Berland og rådmann Steinar Nesse i Fjell, som er imponert over dei reguleringsløysingane vegvesenet no legg fram.