Er sterkt kritisk til det som er gjort i strandsona