CCB skal gjøre vedlikehold på de norske fregattene