Gjer nytt forsøk på å avvikla stiftinga – ser ingen mogelegheit for å få til eit styre som fungerer