Kva må til for å snu utviklinga med aukande vald og trugslar i skulen?