Starta sommarpatrulje etter uro for ungdomsmiljøet