Gokartsenteret har fått tvangsmulkt og varsel om nytt pålegg