Denne har ingen sett på fleire hundre år. Så dukka den opp på Sotra