Nå skal hennes idé hjelpe enda flere ungdommer som faller ut