Usikre på kor mykje dei vil krevja for Tyrnevika-båtane