No opnar bensinstasjonen att

– Me skal satsa tungt på mat, seier John Einar Thorbjørnsen.

Publisert:

Det har i eit par månader vore umogeleg å kjøpa noko anna enn bensin på Kolltveit. No endrar det seg. Foto: Inger Elise J. Økland

  • Kyrre Styve

I september gjekk bensinstasjonen på Kolltveit konkurs. No er han i ferd med å opna att. Den nye eigaren, John Einar Thorbjørnsen, seier at kundane kjem til å merka store endringar.

– Me kjem til å satsa tungt på mat. Det blir god mat på porselenstallerken, ikkje berre hurtigmat. Me skal og utvida frå 12 til 28 sitjeplassar og laga fleire parkeringsplassar, seier han.

Bensinstasjonen har forsåvidt opna dørene allereie, men først i neste veke er alt på plass og drifta i gang att for fullt.

– Det er ein tøff marknad, men eg har tru på at det skal gå bra, seier Thorbjørnsen.

Lite pengar i bensin

Bensinstasjonen på Kolltveit har måtta stengja dørene fleire gonger. Det var Thorbjørnsen som stod bak bensinstasjonen også då han gjekk konkurs no i haust. Men eigaren meiner at det er eigarforhold andre stader som tappa førre selskap for pengar. Selskapet som hadde bensinstasjonen var knytt til selskap som dreiv bensinstasjonar fleire andre stader.

Sjølv driv han no også bensinstasjonar i Eikelandsosen og Norheimsund.

– Dei stasjonane har alltid gått bra, seier Thorbjørnsen.

Sjølv om det er bensinstasjonar han driv, tener han seg ikkje rik på drivstoffet.

– Det er veldig lite pengar å tena på det no. Difor må me satsa på andre tilbod, slik som god mat. Også Tesla-eigarar treng bilvask og tre måltid for dagen, seier John Einar Thorbjørnsen.

Les også

Snart blir det forbode med køsniking her

Dei kjem til å halda ope frå tidleg morgon til seint på kvelden, og i helgene også nattope.

– Me vil vurdera etter kvart om det er grunnlag for å ha døgnope. Det er dårleg med døgnopne tilbod på Sotra. Men no for tida er det vanskeleg å få tak i folk som vil jobba natt, seier han.

Gamle og nye tilsette

Det var selskapet Kollen Drift Vest AS som gjekk konkurs då bensinstasjonen måtte stengja i september. Då rauk også bensinstasjonen deira i Godvik med. Når bensinstasjonen på Kolltveit no opnar att, er det med ein kombinasjon av tidlegare tilsette frå Kolltveit og Godvik og nye ansikt.

Det nye eigarselskapet heiter Kolltveit Bensin AS, er registrert i Fjell kommune og altså eigd av Thorbjørnsen. Bygget er eigd av Eide Gruppen AS.

I den første versjonen av denne saka kom det ikkje klart fram at det var John Einar Thorbjørnsen som stod bak bensinstasjonen også tidlegare. Dette er no endra.

Publisert:

Les også

  1. Her er mannen som forsyner Ågotnes med øl og diesel