Arbeidstilsynet vil stoppe all aktivitet på Bergen gokartsenter