Styrka heimetenester eller fleire sjukeheimsplassar?