Klimasatsing vil gi nye arbeidsplasser og oppdrag lokalt