Sotrasambandet: No er oppstarten heilt i det blå

  • Ny bussterminal ved Storavatnet ligg i ein eigen plan som ikkje er godkjent av bystyret i Bergen. Usikkerheit kring vedtaket skal vera ein av grunnane til forseinking i arbeidet med Sotrasambandet. FOTO: Statens vegvesen