Får meir parkering og ladepunkt, men elbilane må betala