Vil starta utbygging i Skogsskiftet før nye rundkøyringar er på plass

Vil ha spleiselag for å få til sentrumsutbygging

Utbyggar meiner avtale mellom kommunen og private må til for å utvikla Skogsskiftet vidare.

Les hele saken med abonnement