Vil bruka meir tid på Kystbyen framover

  • Liegruppen vil jobba vidare med planane for korleis Kystbyen kan verta i den delen som skal ligga nord på Bildøy. FOTO: OPUS (arkiv)