«Sund og Fjell får pengane til Øygarden, og Øygarden står att med namnet».

Dette får debattantane til å hyla av latter i denne videoen som Glesnes ungdoms- og idrettslag har teksta. Skru opp lyden og nyt latteren!

Lurar du på kor innslaget er henta frå? Klippet er frå det spanske tv-showet «Ratones Coloraos». Komikaren Juan Joya Borja fortalte der om då han jobba som oppvaskhjelp og lot nokre paella-panner liggja i sjøen om natta for å løysa opp matrestane. Om morgonen hadde pannene sjølvsagt blitt dratt til havs med straumen.

Borja klarte ikkje å halda seg alvorleg då han fortalte historia. Han er kjent som «El Risitas», som kan oversetjast med «fniselatteren».

Her kan du sjå originalklippet med rett tekst.

Det har blitt populært å leggja nye undertekstar på klippet. Juan Joya Borja har mellom anna blitt framstilt som den egyptiske presidenten og som laptop-designer hjå Apple. No har altså den spanske komikaren også uttalt seg om samanslåinga av kommunane Fjell, Sund og Øygarden.