Planene klare for en annerledes markering av 8. mai