Støyproblemer i gymsal: Lærere får tilbud om å bruke ørepropper