Mange elever får ikke eksamen på grunn av sensormangel