29 bedrifter slått konkurs eller tvangsoppløst så langt i år