Skjær i sjøen for glampingplanene – må betale for arkeologisk utgraving