Slik vil partia balansera mellom Straume og levande bygder