Kan måtta leva med Dale bru til slutten av neste tiår