Klagen førte ikkje fram – får ny frist til å fjerne ferje