Dagens veg legg band på utviklinga

Områda sør for rundkøyringa på Ågotnes er regulert i ein ny sentrumsplan. Vestland fylke meiner krava til offentleg infrastruktur må skjerpast før planen kan godkjennast. Foto: Inger Elise J. Økland

Ein må rekna med at det går tiår før ny veg til Ågotnes er klar. Det set grenser for utviklinga av sentrum, meiner Vestland fylke, som kjem med motsegn til ny sentrumsplan.

  • Karstein Sæverås

Les hele saken med abonnement