Utbygger nekter å betale tvangsmulkt til Sund kommune, truer med søksmål