Det er noen som har begynt å grue seg til jul. Det vil disse to gjøre noe med