Fleirtal for i Fjell og Sund, fleirtal mot i Øygarden