Foreslår disse krisetiltakene for bedrifter i Øygarden