Flere førere måtte fikse opp i feil før de fikk kjøre videre