Ny senterstruktur skal styra bruken av Øygarden

Sju stader frå nord til sør i kommunen kan få ei sentral rolle i åra framover.

Utkast til samfunnsdelen til kommuneplanen for Øygarden 2022-2034 er no ute på høyring.

Les hele saken med abonnement