Må fjerne syklar frå garasje - batteria blir ikkje lagra i Øygarden