Tek ikkje omkamp om Sotrasambandet

  • Anne Gine Hestetun er ikkje sikker på om OPS-modellen fører til fortgang eller forseinking for Sotrasambandet. FOTO: Hordaland fylkeskommune (arkiv)