Kjøperen la 1.400.000 kroner på bordet for bolig på Fjell