Boligen stormer inn på topplisten i Øygarden kommune siste måneden