Denne boligen steget med nesten én million kroner i verdi i løpet av bare fem år