Rekkehuset på Fjell er akkurat solgt. Kjøper måtte ut med nesten fem millioner kroner.