Denne boligen har steget kraftig i verdi de to siste årene