Boligen i Stengjena er akkurat solgt - dette ble prisen